Zobne proteze – rešitev, ki povrne funkcionalnost in estetiko

Zobne proteze so rešitev, ki pomaga povrniti funkcionalnost in estetiko nasmeha pacientom, ki so izgubili vse ali le del zob. Ko fiksna dela niso možna, so proteze rešitev, ki zaradi moderne izdelave in novih tehnologij zagotavlja dobro in udobno nošenje ter naraven videz.

Zakaj je pomembno nadomestiti manjkajoče zobe?

Izguba zob vpliva na govor, ker je to funkcija, kjer imajo zobje in jezik pomembno vlogo. Z izgubo večjega števila naravnih zob se govor spremeni ali pa je lahko otežen. Zobna proteza pomaga v izboljšavi izgovarjave, pacienti pa gredo po tem, ko dobijo nove proteze, skozi obdobje prilagajanja. Proteza zagotavlja zadovoljivo estetiko obraza, ker zobje vplivajo na obliko in videz obraza. Zunanja oblika obraza je odvisna od zob, ker zadnji zobje podpirajo čeljust, z ohranitvijo razdalje med čeljustmi pa se določa višina obraza. Sprednji zobje delujejo kot opora za lici in ustnici tako, da jim dajo normalno obliko in zaobljenost. Z izgubo večine ali vseh naravnih zob, se izgubi opora za lici in ustnici, čeljusti pa se začnejo približevati ena drugi. Tako nastane karakterističen videz brezzobe osebe, z upadlima licema, zmanjšano spodnjo tretjino obraza in brado, približano nosu. Ustnici sta uvlečeni, ker jim manjka opora sprednjih zob, kotički ustnic pa se zato spustijo navzdol. Z izdelavo zobne proteze se lahko bistveno izboljša ta estetska pomanjkljivost. Zadnji zobje v protezi prevzamejo funkcijo podpiranja čeljusti in tako vzpostavijo normalno višino obraza, sprednji zobje in osnova proteze pa podpirajo lici in ustnici ter jim tako povrnejo normalno obliko. Poleg estetske funkcije, s katero zobje vplivajo na samozavest in kakovost vsakodnevnega življenja, je funkcionalna vloga zob izredno velika. Uživanje v hrani je možno z zdravimi zobmi, z izgubo zob pa so tu rešitve, ki povrnejo izgubljeno funkcionalnost.

Vrste zobnih protez

Popolne (totalne) zobne proteze se izdelujejo, ko pacient nima nobenega naravnega zoba v čeljusti. Imajo enostavnejšo konstrukcijo od delnih in so sestavljene iz osnove, na katero so postavljeni zobje. Osnova proteze je del nadomestka, ki gre ob sluznici, izdeluje pa se od rožnatega akrilata, ki se barvno ujema z okoliško sluznico. Osnova popolne proteze mora biti čim večja, ker se morajo sile, ki se ob žvečenju razvijejo na umetnih zobeh v protezi, prenesti prek osnove na sluznico in kostno podlago. Ker sluznica ne prenese velikih obremenitev, je potrebno žvečne sile razporediti na čim večjo površino, kar se doseže s povečanjem osnove proteze. Osnovi zgornje in spodnje popolne proteze se razlikujeta – zgornja je večja in prekriva celotno nebo, spodnja pa je bistveno manjša in ima obliko podkve, ker mora pustiti dovolj prostora za jezik. Naravni zobje imajo poseben sistem vlaken v periodontalnem ligamentu, ki prenese velike sile, popolne proteze pa vse sile najprej prenesejo na sluznico in prek nje potem na kost. Zaradi omejene sposobnosti sluznice, da prenese obremenitev, žvečne sile, ki jih razvijajo nosilci popolnih protez, so večkrat manjše od tistih, ki se razvijajo na naravnih zobeh. Zato imajo pacienti s protezami težave z žvečenjem trše in žilave hrane. Prav tako težje odgriznejo hrano, ker se proteza v svojem ležišču le v redkih primerih drži dovolj čvrsto, da se lahko upre silam, ki nastanejo ob odgriznjenju. Kolikšne sile bo posamezen pacient razvil s svojo protezo je odvisno od izdelave proteze in stanja njenega ležišča. Proteza mora biti oblikovana tako, da se dobro oprijema ležišča in se ne premika med žvečenjem, ležišče pa mora imeti ugodno obliko ter zadostno količino preostale kosti. Današnja moderna tehnologija in materiali ter način izdelave zobne proteze pacientom omogočajo zadovoljstvo, tudi po izgubi vseh zob.

Za paciente, ki imajo določeno število svojih, naravnih zob, se izdelujejo delne (parcialne) proteze. Preostali zobje so lahko zdravi, prekriti s kronami ali mostičkom, oskrbljeni s nadgradnjo ali krono, restavrirani (oskrbljeni s plombami), vendar morajo v vsakem primeru biti sanirani. Pred izdelavo delne proteze je pomembno ozdraviti vse preostale »bolne« zobe. Če je kateri koli od preostalih zob zelo poškodovan (npr. zelo razmajan), je takšen zob potrebno pred izdelavo proteze izpuliti. Delna proteza ima bolj zapleteno konstrukcijo od popolne, ker ima elemente, s katerimi se pritrdi za preostale zobe. Ti elementi imajo dvojno vlogo: omogočajo oprijemanje proteze za preostale zobe – proteza, pritrjena z zobmi se manj premika ob žvečenju in govoru, je manj dovzetna za premikanje in izpadanje zob, obenem pa udobnejša za nošenje, poleg tega pa omogočajo prenos žvečnih sil na preostale zobe. S pomočjo različnih elementov se lahko del žvečne obremenitve prenese na preostale zobe. S prenosom obremenitve na zobe se razbremeni sluznica, kar pomeni, da lahko pacient razvije večje žvečne sile, oz. lahko žveči tršo in bolj konsistentno hrano. Zobje, na katere se obremenitev prenaša, morajo imeti zdrav parodoncij in biti čvrsto pritrjeni v kost, saj se na razmajane zobe s poškodovanim parodoncijem ne smejo prenašati sile s proteze, ker bi to povzročilo še večjo razmajanost, posledično tudi izgubo zob.

Zobne proteze lahko ob pravilni negi in vzdrževanju oralne higiene trajajo celo življenje, kar deluje kot spodbuda za paciente v odločanju za ta korak in zagotavlja njihovo zadovoljstvo. Za zobne proteze velja večletna garancija, kar je prav tako prednost te rešitve v primeru delnega ali popolnega pomanjkanja zob.

Dr. dent. med. Ana Zelić

Dr. dent. med. Ana Ninčević, diplomirala je na zobozdravstveni fakulteti v Zagrebu 2014. leta. Po končanem izobraževanju pod nazivom Six Months Smile, se je primarno odločila za področje ortodontike ter estetike. Slovi je kot potrpežljiva zobozdravnica mirnega karakterja, a v prosti čas najraje preživi v krogu prijateljev ter na tenis terenu.

Komentari (0)

Ostavite komentar