Vnesite ključno besedo

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Stomatološka poliklinika ARENA

I. Splošne določbe
Informacije o ustanovi
Ime: Stomatološka poliklinika za paradontologijo, ortopedijo, zobno protetiko, oralno kirurgijo in pedodoniko z zobozdravstvenim laboratorijem in ortopedskim slikanjem ARENA ARENA
Skrajšano ime: Stomatološka poliklinika ARENA
Sedež: Strmec (Mesto Sv.Nedelja), Ulica bagrema 2, Republika Hrvaška;
Poslovna enota: Zagreb, Remetinečki gaj 2k
OIB: 00416500880
MBS: 080765370
EORI (davčna številka): HR00416500880
Naslov elektronske pošte: info@arenapoliklinika.hr
Telefon: +385/01/6542 655
Ustanova je vpisana v sodni register na Trgovačkom sudu v Zagrebu / številka / Tt-11/7534-2 od 31. maja 2011.
Poslovni račun je odprt pri Privredni banki Zagreb d.d., Zagreb (IBAN: HR6323400091110479830, SWIFT/BIC: PBZGHR2X).
Ravnatelj: dr.med.dent. Srećko Srdjak, Strmec, Republika Hrvaška.
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov: mag. oec. Ivan Smolić, direktor marketinga
E-naslov: dpo@arenapoliklinika.hr

Ustanova Stomatološka poliklinika ARENA (v nadaljnjem besedilu: ARENA) preko svoje spletne strani na domeni www.arenapoliklinika.si, ponuja spletno storitev ponujanja podatkov, spletnega oglaševanja, elektronsko brskanje in možnost iskanja podatkov ter storitev, ki se prenašajo preko elektronskega omrežja, ki se posredujejo pri dostopu do omrežja ali shranjujejo podatke o Uporabniku in podatke o upravljanju z vsebino omenjene spletne strani.

S temi splošnimi pogoji se urejajo pogoji in pravila za uporabljanje omenjene spletne strani s strani Uporabnika. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na hrvaškem jeziku.

Za namene Splošnih pravil in pogojev poslovanja je Ponudnik storitev vsaka fizična oseba starejša od 18 let ali pravna oseba, v čigavem imenu spletno stran uporablja oseba, starejša od 18 let.

Z uporabljanjem spletne strani, Uporabnik potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne strani in se zavezuje, da bo isto uporabljal izključno v skladu z navedenimi pravili.

Uporabnik spletno stran uporablja v lastnem imenu in za svoj račun ter je osebno odgovoren za varnost zaupnosti gesel, ki so nujne za uporabo spletne strani.

ARENA se zavezuje varovati osebne podatke vseh Uporabnikov spletne strani, na način kot je opisano v Izjavi o zaupnosti osebnih podatkov, ki jo lahko preberete na naslednji povezavi.

ARENA ni odgovorna za prekinitev storitve zaradi onemogočanja dostopa do spletne strani, do katerega je prišlo zaradi tehničnega vzdrževanja ali odklanjanja morebitnih težav. Uporabnik soglaša, da je uporaba spletne strani odvisna od zmožnosti dostopa do spleta ali razpoložljivosti omrežja.

ARENA ohranja pravico v vsakem trenutku spremeniti ali ukiniti katerikoli segment poslovanja, pogoje nakupa ali pogoje uporabe spletne strani, vključno z načinom in hitrostjo prenosa podatkov.

ARENA ohranja pravico v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila spremeniti katerokoli od tukaj omenjenih odločb in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov, zaradi zakonske obveznosti ali spremembe poslovanja.

Uporabnik soglaša, da z vsakim dostopom do spletne strani sprejema trenutno veljavna Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani, kot tudi Izjavo o zaupnosti podatkov, ki so objavljeni na isti spletni strani.

Spletna stran je izključna last podjetja ARENA, zato je Uporabniku prepovedano na tej strani objavljati ali prenašati kakršne koli podatke, ki ogrožajo ali omejujejo pravice tretjih oseb, oziroma pomenijo neprimerna ali nezakonita dejanja, zlasti tista, ki se nanašajo na kršitev zasebnosti tretje osebe, žaljive ali diskriminatorne vsebine ali oglaševanja tretjih oseb.

Vse informacije na spletni strani, vključno z obliko spletne strani in popolno vizualno identiteto ARENE ter vsebino spletnega mesta, so izključna pravica omenjenega podjetja, zato je prepovedano kakršnokoli kopiranje, distribucija, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugačno spreminjanje strani, brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja ARENA. Vsako dejanje, ki je v nasprotju s to prepovedjo, je predmet prekrškovne, kazenske in/ali materialno pravne odgovornosti. ARENA ohranja pravico do spreminjanja, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli opisane vsebine.

ARENA ohranja pravico prekinjanja poslovnega razmerja s stranko, prekinjanja strankinega računa in uporabe pravnih sredstev, v primeru nesprejemljivega vedenja uporabnika pri uporabi spletne strani in v primeru neupoštevanja teh pogojev, z namenom zaščite svojih pravic.

Uporabnik je pooblaščen za prenos, tiskanje in shranjevanje gradiva s te spletne strani, izključno za namen lastne uporabe.

Komunikacija med Uporabnikom in ARENO se izvaja v pisni obliki (elektronska pošta ali priporočena pošta), ugovori, zahtevki in pritožbe ter odgovori na njih se dostavljajo v zakonsko določenih rokih, predpisanih v Zakonu o varstvu potrošnikov, Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov, Zakonu o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov ipd.

Spletna stran www.arenapoliklinika.si lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki so v lastništvu drugih oseb.
ARENA ne upravlja z vsebino in podatki teh spletnih strani, ne daje posebna priporočila za uporabo teh spletnih strani, ne garantira in ne odgovarja za resničnost vsebine teh spletnih strani, izdelkov in storitev. V primeru uporabljanja spletnih strani tretjih oseb, Uporabniku se svetuje, da predhodno prebere pravila o zaščiti podatkov, splošne pogoje poslovanja in vodiče za uporabo določene spletne strani, ki jo uporablja. Uporabniku se svetuje, neodvisno od uporabe te spletne strani, da posebej presodi avtentičnost in tveganje uporabljanja vsake spletne strani, čigava povezava se nahaja na tej spletni strani, ali tiste, ki vsebuje obvestilo, da gre za spletno stran www.arenapoliklinika.si (vključno s povezavami, ki se pošiljajo po e-pošti). Uporabnik takšno spletno stran uporablja na lastno odgovornost.

Vsaka sprememba, ki se nanaša na zaščito in zaupnost podatkov bo objavljena na tej spletni strani in odvisno od možnosti, oziroma primernosti, bo obvestilo o takšni spremembi dostavljeno Uporabniku po e-pošti.
Uporabnikom se priporoča, da redno preverjajo ali je prišlo do posodabljanja ali spremembe pogojev varstva podatkov in posledic takšnih sprememb.
II. Telekomunikacija
ARENA lahko uporabniku omogoči komunikacijo prek klepeta, e-pošte ali drugih oblik telekomunikacij. Zgoraj omenjene oblike komuniciranja je mogoče uporabiti le za postavljanje vprašanj o dejavnosti in storitvah, ki jih omogoča ARENA, za podajanje predlogov in pohval ali mnenja o določenih storitvah in, kadar gre za elektronsko pošto, za podajanje pisne pritožbe.
ARENA ne bo delovala po naročilih in drugih navodilih, ki jih prejme prek klepeta, e-pošte ali drugih oblik telekomunikacij, ki ne omogočajo, da se z gotovostjo določi identiteta naročnika, prav tako pa ne bo preko teh komunikacijskih kanalov posredovala informacije, ki po zakonu predstavljajo zdravstveno in/ali poslovno skrivnost.
Telekomunikacija se ne sme uporabljati ali zlorabljati za izmenjavo sporočil, fotografij, video materialov ali zvočnih materialov, ki so prepovedani, nemoralni, žaljivi, grozljivi ali političnega karakterja, ki kršijo avtorske pravice, ki vsebujejo viruse ali drugo zlonamerno programsko opremo s katero lahko na ta ali drugačen način škodljivo vplivajo na operativne sisteme ARENE ali ostalih ljudi.
V primeru, da uporabnik krši katere koli obveznosti iz prejšnjega odstavka teh Pogojev, je ARENA pooblaščena trenutno in brez predhodnega opozorila do prekinitve vzpostavljene telekomunikacijske povezave s to osebo.
Uporabnik se zaveda tega in se strinja, da ARENA lahko izmenjana sporočila, videomateriale, audiomateriale in druge materiale, posname, shrani in uporabi z namenom izboljšanja kakovosti storitev, reševanja pritožb in reševanja morebitnih sporov med ARENO in uporabnikom.
Sporočila, ki jih ARENA izmenja z uporabnikom preko e-pošte, klepeta ali drugih oblik telekomunikacij, so zaupna in so namenjena izključno uporabniku, kateremu so poslana, zato se uporabnik zaveže, da jih brez predhodnega pisnega dovoljenja ARENE ne bo razkril ali uporabil pri tretjih osebah ali javnosti.
III. Uporaba pravic

ARENA je vpisana v sodni register Trgovačkog suda v Zagrebu, Republika Hrvaška in pri opravljanju svojih registriranih dejavnosti uporablja pozitivne pravne predpise Republike Hrvaške in veljavne nadnacionalne predpise EU.

Vse morebitne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo te spletne strani in temi pravili in pogoji, bodo stranke reševale sporazumno, v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Hrvaški, če pa do sporazuma ne pride, bo spor reševalo pristojno sodišče v Zagrebu.

IV. Politika piškotkov
Da bi spletna stran delovala pravilno z vsemi svojimi funkcijami in, da bi še naprej lahko delali na izboljševanju spletne strani in uporabniških izkušenj, potrebujemo piškotke. Po predpisih Evropske unije, od 25. marca 2011, smo dolžni zahtevati vaše soglasje pred shranjevanjem piškotkov. To pomeni, da z uporabo te spletne strani imate možnost sprejeti ali zavrniti uporabo teh datotek v posebnem okencu. V kolikor onemogočite piškotke ne boste mogli uporabljati posameznih funkcij spletne strani, ki jih podpira tehnologija.
Uporabljamo jih za spremljanje statistike obiskovanja: piškotki zbirajo informacije o interakcijah obiskovalcev na naših spletnih mestih in za normalno delovanje spletnega programa: namen piškotkov je omogočanje normalnega delovanja določenih možnosti spletne strani, ki uporabnikom olajšajo dostop do vsebine.
S piškotki tretjih oseb, kot so Google, Facebook, ipd., lahko zbiramo podatke o obiskovanju in načinu uporabe spletne strani, vaš IP naslov, vrsto operacijskega sistema, ki ga uporabljate, jezik, ki ga uporabljate, brskalnik s katerim brskate in podobne podatke. Vsi podatki se zbirajo anonimno in s pomočjo piškotkov ni mogoče razkriti Vaše identitete. V kolikor Uporabnik ne želi, da v operacijskem sistemu ostanejo piškotki, jih je potrebno v brskalniku izbrisati ali blokirati. Z brisanjem ali blokiranjem piškotkov bo otežen dostop do vsebin na spletni strani.
Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran shranjuje v vaš spletni brskalnik ali mobilni telefon (odvisno od naprave s katero dostopate do spletne strani). Pri ponovnem obisku, ko spletni brskalnik zahteva identično spletno stran od strežnika, se na strežnik pošljejo piškotki iz uporabniškega računalnika. Na ta način ima strežnik možnost identificiranja in sledenja spletnega brskalnika. Izraz piškotki, uporabljamo za vse datoteke, ki zbirajo podatke na zgoraj opisani način. Obstaja več vrst piškotkov:
Začasni piškotki (sesije): samodejno se odstranjujejo iz računalnika, pri zapiranju spletnega brskalnika. Z njihovo uporabo spletna mesta hranijo začasne podatke (npr. izdelke v nakupovalnem vozičku).
Stalni piškotki: ostanejo shranjeni v vašem računalniku, tudi po zapiranju spletnega brskalnika. Z njimi spletna mesta shranjujejo podatke – najpogosteje gre za vaše nastavitve nastale z uporabo spletne strani. Stalni piškotki ostanejo na vašem računalniku tako dolgo, dokler jih ročno ne odstranite ali dokler jim ne poteče rok.
Piškotki prve osebe: pripadajo spletni strani, ki jo gledate in so lahko začasni ali trajni. S pomočjo njih spletna mesta shranjujejo podatke kot so uporabniško ime in geslo, zaradi česar se vam ni potrebno prijaviti na vsakem obisku.
Piškotki tretjih oseb: pripadajo različnim domenam, ne tisti, ki je prikazana v naslovni vrstici. Spletne strani lahko vsebujejo vsebino iz drugih področij (kot so oglasne pasice), kar omogoča sledenje uporabnikove zgodovine brskanja. Nastavitve zasebnosti v večini sodobnih brskalnikov vam omogočajo blokiranje piškotkov tretjih oseb.
V. Končne določbe
V kolikor so posamezni deli teh Splošnih pravil in pogojev uporabe spletne strani neveljavni ali neizvršljivi, to ne vpliva na veljavnost ostalih delov pravil in pogojev, ki ostanejo v veljavi in imajo pravni učinek.
Za vsa vprašanja, ki jih morda ne urejajo Splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani, smo vam na voljo na e-naslovu: info@arenapoliklinika.hr.

x

Ta spletna stran uporablja piškotke. Soglasje je potrebno za uporabo piškotkov, tako da bo naša spletna stran ohranila in promovirala posebej za vas.